Image Alt

Rreth Nesh

  /  Rreth Nesh

Hello Albania

Manaxhimi i pasurive të paluajtshme Që në gjenezën e Projektit Hello Albania, tashmë shoqëri, patëm si objektiv thjeshtimin e ofrimit të shërbimeve dukë implementuar praktikat më të mira jashtë.

Ndryshe nga competitors në qytetin e Vlorës vendosëm që të mos kërkonim klientë për shërbimet që duam të ofrojmë por nisëm një analizë invers me fokus Klientin.

Pas përcaktimit të klientit(Kush është, si është, nga vjen, sa do qëndrojë, ku do qëndrojë) listuam gamën e shërbimeve të cilat i shkojnë përshtat klientit tip. Listë e cila ndryshoi shumë herë deri në krijimin e një amalgame shërbimesh që qëndrojnë përshtat me objektivat dhe misionin tonë.

Ndër shërbimet të cilat vecojmë dhe që përbëjnë core business të shoqërisë tonë është Shitblerja dhe manaxhimi i pronave, kjo e fundit e bazuar në conceptin e sharing economy.

Stafi i Hello Albania

Ky është stafi, që ka çelësin e suksesit për Hello Albania

Endri Hyseni
CEO/Co-Founder
Laert Mezani
CTO/Co-Founder
Sidi Xhoxhaj
Web Devloper/Designer
Ema Ademi
Sales Manager
Selda Mezani
Marketing Manager
Aurela Xhaferi
Office Manager
Misioni & Vizioni

Hello Albania ka për mision të shërbejë çdo person në marrëdhënie me pasuritë e paluajtshme në shqipëri, në kohën më të shkurtër dhe sa më thjeshtë. Sa një- Hello!

Filozofia

Teknologjitë e reja gjithnjë e më tepër po ndikojnë në përditshmërinë e njerëzimit. Hello Albania këtë faktor e ka si pilastër në mënyrën e të konceptuarit të shërbimeve. Të nxitur nga ITC kemi vullnetin të ofrojmë shërbimin më të shpejtë me sa më pak kosto për të gjetur zyrën dyqanin apo shtëpijëzën tuaj të ëndrrave.

Objektivat

Hello Albania ka objektiva të mirëpërcaktuar që duke përdorur energji dhe teknologji të reja të ofrojë shërbimet duke u mbeshtetur në dy plane:

  • Time Saving
  • Cost Saving